DNKАвтор: Жозета, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

"Както всяка капка от океана носи неговият вкус в себе си, така всеки миг от времето, носи в себе си вкуса на Вечността."

Още от древни времена  учените са забелязали, че животът се развива в определен цикъл. Това, което се случва в настоящето, се е случвало в миналото по един или друг начин. Говорейки за Петър I, например разбираме Цезар.
Цезар пише трудове за въведение във военните действия „Записки за галската война“ и „Записки за гражданската война“, а Петър I - „Правила на сраженията“. Освен това характерите на двамата владетели  и способностите им са били удивително близки.

Известно е, че  възприятието за време при човека варира в зависимост от количеството и качеството на постъпващата в човешкия мозък информация. Колкото повече информация възприемаме, ни се струва, че толкова по - бързо тече времето и обратно.

Съществува вътрешно и външно време, като вътрешното е такова за всяка клетка на съзнанието, а външното е общо синхронизирано в многоизмернаспирала. Многоизмерната спирала на времето се състои от много клонове и лъчи, които могат да се припокриват, разделят и сливат. Всеки един от тези лъчи представлява определена времева линия.
Например, една цивилизация като Атлантида, която е била свръхразвита, но е довела до унищожението си и цивилизацията Хиперборея се намират в различните лъчи на спиралата, но са имали да усвояват едни и същи уроци, съществувайки в различни измерения. 

Сценариите на живот се повтарят с изменение на различни обстоятелства, докато уроците не се научат  от хората. И тук се намесва въпросът за кармата. В зависимост от решенията, които вземем и кармичните уроци, които сме научили ние съществуваме в една от тези паралелни реалности.Спиралата на времето включва различни паралелни светове, съществуващи на различни енергийни равнища, като всяко едно равнище е с различна енергийна честота.

В спиралата на времето всичко съществува едновременно и няма  минало и бъдеще. Материята е енергия и енергията е материя. По тази логика вие може да започнете земния си път сега през 2014 г. и да го завършите в Древен Египет. Ако вие попаднете в самолетна катастрофа и изчезнете, вие попадате в друга паралелна реалност, където такава катастрофа е нямало, а може да имате спомен за нея само, когато сте в хипноза или медитация. Не случайно много такива случаи са описани в района на Бермудския триъгълник.

Миналото е многовариантно, както настоящето и бъдещето. Това обективно е показано от кубчето на Рубик. Всеки един от цветовете на кубчето представлява отделено паралелно измерение. Аз и ти съществуваме тук и сега, но съществуваме и на още много други места в друго пространство. Навсякъде около нас съществува високо енергийно информационно поле, свързвайки се с което ние може да имаме достъп до тези знания. Нашето съзнание има неограничени възможности, до които в нашия времеви отрязък са се докоснали малцина. Един от начините чрез, които днес се докосваме до тези различни времеви линии е регресивната хипноза, а другият е визуализацията чрез медитация. Има много случаи, при които чрез регресивна хипноза се прониква в минало и бъдеще, а чрез визуализацията, се докосваме до минали и бъдещи събития.

Съществуват много  документирани случаи, при които е описано как в нашия свят и време са идвали хора от бъдещото или от миналото. Описано е съществуването на човек, който е разказал на съвременниците  си през 50-те, за това, което е видял, когато е бил в наше време.

Спиралата на времето - ІІ част