DNKАвтор: Жозета, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Продължение на Спиралата на времето - І част

Няма нищо постоянно в космическото пространство, всичко се променя ежесекундно. Спиралообразното съществуване и движение на енергията дава възможност съществуването на различните паралелни светове. Могъщата енергия образува във всеки един обитаем свят, свое пространство, ограничено от време за това измерение. В същото време има и индивидуално време и пространство за всеки един отделен индивид.

Когато ние мислим позитивно или сме радостни като правим нещо, което ни харесва, ни се струва, че времето лети по-бързо, а когато се занимаваме с дейност, която ни е досадна ни се струва, че времето тече безкрайно. В наши дни, учените изследвайки енергията и космоса, се доближават все повече до това, че времето е относително понятие. По времето на Сталин е съществувал даже и Изследователски институт за паралелните светове. Темата за пътуване във времето е вълнувала учените от древни времена. Има много опити да се построи машина на времето, много и различни експерименти на различни учени, чрез които те са се опитвали да преминат от един паралелен свят в друг, от един лъч на Спиралата на времето в друг.

Самата спирала като форма е много интересна. ДНК на човека, която е в основата на човешкото съществуване е двойна спирала.Особен вид и сила има логаритмичната спирала, която е с мощни свойства и изражения в природата.Тропическите циклони и ръкавите на спираловидните галактики имат формата на логаритмична спирала. Тя е мощен символ, който е използван още от древните цивилизации. Много и различни изследвания, които са интересни, говорят за съществуването на различни тунели в Спиралата, през които може да се правят, скокове от едно измерение в друго, също и от едно място в Космоса на друго отдалечено на много светлинни години.


Въпросите за времето и пространството ще продължават да вълнуват хората и ще има различни теории и гледни точки, докато се достигне до универсалната истина за  началото на съществуването въобще.