parent talking to childПалитра стил - PalitraStyle.com,  Образователен център "ЧЕРВЕНО"

В  книгата си „Твоето компетентно дете”, датският семеен терапевт и педагог Йеспер Юл представя нова парадигма за отглеждането на децата и насърчаване на личностното им и социално развитие. Основната му цел е да вдъхновява, подкрепя и помага на родители и специалисти в името на социалното и умствено здраве на новото поколение, като предлага алтернативи на досегашните начини - послушание, физическо и емоционално насилие, налагане на правила, по които са отглеждани децата.   Вместо тях, той залага на зачитането на достойнството и на взаимност в общуването между родител и дете.

 

b1

Интегритетът на детето

Интегритетът е колективна предства, свързана с целостта и неприкосновеността на физическото и психологическото ни съществуване. Става дума за идентичност, граници и лични потребности.

В повечето случай децата не са в състояние да защитят интегритета си от своите родители. Т.е. често отричат собствените си потребности, ако са в конфликт с нуждите на родителите им. В тези случаи децата предпочитат да съдействат, вместо да защитят себе си.

Например битува разбиране, че детето ще стане „добро”, ако му се втълпява колко е лошо. Но да кажеш на детето, че е лошо, означава да нарушиш интегритета му и децата съвсем компетентно комуникират този факт като се разплакват или на лицето им се изписва болка; втренчват се във възрастния за миг, и ако посланието им остане неразбрано, тялото им се сковава, свеждат очи към земята, брадичката им опира в гърдите. Всичко в позата им крещи: „Нараняваш ме!”. Обикновено възрастните не разбират това и водени от криворазбрано чувство за уважение и с цел възпитание наказват детето.

И детето съдейства:  то е убедено, че те са прави, а то греши и най-вероятно ще потисне болката и унижението, защото то обича своите родители напълно и безусловно и е готово да осигури сина или дъщерята, които те искат почти без значение на каква цена. И въпреки това то ще е загубило още една частица от себе си, още едно зрънце от себеуважението си, за да бъде това, което искат родителите.

Да се учим от децата си

Нашите деца са в позицията да ни научат на това, което имаме нужда да усвоим. Дават ни обратната информация, която ни е нужна, за да възстановим собствената си изгубена компетентност и ни помагат да отхвърлим неплодотворните си, лишени от от обич, саморазрушителни модели на поведение. Да се учим от децата си - това означава да общуваме с тях като водим искрен диалог на основата на равно достойнство.

Още по темата: