dete roditelПалитра стил - PalitraStyle.com

Децата са истински, завършени хора от самото си раждане. Това означава, че умеят да общуват, да реагират, да проявяват съпричастност. Тези качества не се научават, те са вродени. И все пак, за да ги доразвият, децата трябва да общуват с възрастните, които уважават и моделират социалното, човешко поведение. В наши дни много психолози са на мнение, че е крайно време да се промени начина на общуване с децата и да се премине от взаимоотношенията тип „субект – обект” към „субект – субект”.

Новата парадигма

В  книгата си „Твоето компетентно дете”, датският семеен терапевт и педагог Йеспер Юл представя нова парадигма за отглеждането на децата и насърчаване на личностното им и социално развитие. Основната му цел е да вдъхновява, подкрепя и помага на родители и специалисти в името на социалното и умствено здраве на новото поколение, като предлага алтернативи на досегашните начини - послушание, физическо и емоционално насилие, налагане на правила, по които са отглеждани децата.   Вместо тях, той залага на зачитането на достойнството и на взаимност в общуването между родител и дете.

Изявата на компетентността на детето, според психолога Йеспер Юл

Често родителите не могат да си обяснят дадена реакция или поведение на своето дете. Всъщност детето реагира компетентно на чувствата или поведението на родителя.  То компетентно изразява вербално и невербално естеството на емоционалните и екзестенциални дилеми, с които се сблъскват родителите му. Интуитивно, съвсем неосъзнато, дори малкото бебе успява да стигне до същността на нещата – например когато майката е притеснена или уплашена от нещо, бебето долавя това и реагира с плач.

Детето съдейства на възрастните

Според Йеспер Юл, децата умеят да съдействат компетентно на всякакъв вид поведение на възрастните, независимо дали то е полезно или разрушително. Съдействието не е адаптивност. Когато Йеспер Юл говори за съдействие, той има предвид , че децата  долавят и имитират онези възрастни, с които са в най-тесен контакт – първоначално родителите, после и други възрастни, с които общуват.

Как съдейства детето

Децата съдействат по два начина – директно и инвертно.
Директно съдействие е, когато детето директно имитира поведението на родителя:

  • Деца, към които се проявява уважение, проявяват уважение към другите.
  • Деца, за които се полагат грижи, са грижовни към другите.


Инвертното съдействие е, когато детето е привидно в опозиция (и въпреки това е водено от желанието си да съдейства), тъй като обръща поведението си навътре.

  • Деца, които често са критикувани, стават или критични към другите или самокритични.
  • Деца, отгледани в дом, в който се проявява насилие, сами ще проявяват насилие или ще демонстрират саморазрушително поведение.
  • Деца, израснали в семейство, в което не се дава израз на емоциите, ще станат мълчаливи или прекомерно приказливи.

Не е рядкост две деца от едно семейство да съдействат по различен начин.

(Следва продължение.)

 

Още по темата: