5

Палитра стил - PalitraStyle.com

В деня на Вяра, Надежда, Любов и София, 17 септември 2018 г., за първи път отвори врати “Червено” – школа за личностно развитие и комуникативни умения.

Школата бе открита със слово от доц. д-р Красимира Кръстанова, декан на Философско – исторически факултет на Пловдивския университет.

Директорът на “Червено” Весела Балева приветства всички гости и разказа за идеята за създаването на школата:
“Червено” е отговор на процесите, които текат в обществото ни от години. Това е нашата позиция срещу непознаването и незачитането на нравствените норми и ценности, посредствеността, псевдоизкуството и кича.

Целта на школата е да развива в учениците социални и комуникативни умения, интелект, личностни качества. Тук ще изграждаме личности. Съзнавам голямата отговорност, че ще работим с най-фината и ценна субстанция – душата. Ще вложим цялата си енергия, мъдрост и любов, за да направим душите красиви!

“Червено” е замислено като културно пространство. Тук ще се учи и говори за култура – като изкуство, като поведение. Учениците ще се учат да общуват. Ще разговаряме за значими нравствени категории като чест, достойнство, свобода, дълг. Ще разсъждаваме върху благодарността, молбата, извинението. Учениците ще учат как да слушат и възприемат класическата музика, изобразителното изкуство, литературата. Ще ни гостуват изтъкнати личности, които ще бъдат пример за подражание.

За по-големите ученици школата предлага два модула на обучение. В модул Социални и комуникативни умения – ще научат как да се държат в обществото, как да общуват, как да слушат, как да вникват в чутото, как да изграждат трайни взаимоотношения. Модул Презентационни умения  ще ги научи как да показват себе си, идеите си, как да изготвят и представят презентация.

Ще работим в малки групи – до 12 човека, модела на фокус групите. Това е най-добрият формат за общуване между участниците, изразяване на мнение, сблъсък на идеи, отстояване на позиция.”

Тържеството завърши с коктейл.