vote 1списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Отговорите на пет основни въпроса по отношение предстоящия вот. Материалът е предоставен от МАРККОММ.

1. Какво ще се случи с гласа ми, ако избраната от мен партия не събере 4 на сто  от сумата от подадените действителни гласове в страната и в чужбина?
Ако Вашият глас е валиден, то той участва в определянето на 4% бариера. От там нататък гласът Ви не участва в по-нататъшните сметки.  При разпределението на пропорционалните мандати участват само партиите и коалициите, получили действителни гласове не по-малко от числото, определено за 4% бариера.

2. Задължително ли е да маркирам преференция?
Не, не е задължително. Ако сте съгласни с така подредената листа на избраната от вас партия, на изборите за народни представители, не е необходимо да посочвате преференция.

3. Какво става, ако не отбележа преференция?
Когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата.

4. Какво се случва, ако посоча преференция?
Това означава, че вие избирате друга подредба на листата - посоченият от вас преференциално кандидат да стане първи, вместо определения от партийната централа водач. За да сработи преференцията обаче, е необходимо вашият кандидат да събере не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

5. Сигурно ли е, че ако един кандидат от листата събере над 7% преференции, то той ще стане първи в листата?
Когато има кандидати, събрали преференции над 7%, те се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни преференции. Според тази подредба се запълват получените мандати. Не пропускайте факта, че в този списък ще бъде и първият в подредената листа, независимо от това, че за него не са отбелязани преференции, ако е резултат е също над 7%, справка чл.278, т. 7, ал. 5 от Изборния кодекс: Когато избирателят не е отбелязал предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа, се зачита предпочитание (преференция) за кандидата, посочен на първо място в листата.

Справки - Изборен кодекс, приет от ХLII Народно събрание на 21 февруари 2014 г., повторно приет на 4 март 2014 г.,  и по-конкретно с Глава петнадесета - ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

Още по темата: