UNАвтор: Весела Балева, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Осми март е датата – символ на признаването правата на жените по целия свят. Празникът е повод за равносметка на последните борби и постижения на жените, и по-важното, за поглед напред по отношение на неизползвания потенциал и възможностите, които очакват бъдещите поколения жени.

Международният ден на жената води началото си от протеста на шивачките в Ню Йорк през 1857г. За празник е обявен на първата конференция на жените социалистки през 1910г. в Копенхаген, и днес се празнува в много страни по целия свят.

По традиция ООН всяка година в навечерието на 8 март обявява тема, под чийто надслов се провеждат множество инициативи, с цел заостряне вниманието на обществото към правата на жените. Тази година темата е формулирана така: Овластяване на жените – овластяване на човечеството: Представи си го!

С този слоган ООН отбелязва 20 – годишнината от Четвъртата световна конференция на жените, проведена в Пекин, Китай,през 1995 г., по време на която се изготвя т.нар. Пекинска декларация и платформа за действие, подписана от 189 правителства. С нея се поставя на дневен ред реализирането на  правата на жените в дванадесет области: 1) Жените и околната среда, 2) Жените във властта и процесите на вземане на решения, 3) Момичетата, 4) Жените и икономиката, 5) Жените и бедността, 6) Насилието срещу жените, 7) Човешките права на жените, 8) Образованието и обучението на жените, 9) Институционалните механизми за напредък на жените, 10) Жените и здравеопазването, 11) Жените и медиите и 12) Жените и въоръжените конфликти.

Макар че към днешна дата са на лице много постижения, много сериозни пропуски продължават да съществуват. Затова днес ООН отново заостря вниманието на човечеството върху правата на жените и равенството между половете, за да се мобилизират всички хора да дадат своя принос за тази кауза и заедно да изградим свят, в който всяка жена и момиче могат да упражняват своя избор, като участват в политиката, получават образование, доход, и да живеят в общества, свободни от насилие и дискриминация.