uchenici redПалитра стил - PalitraStyle.com

За да може всеки човек да живее в хармония със себе си и околните, е от огромно значение да развива не само умствените, физическите, но и емоционалните си умения.

В последно време все повече изследователи, психолози и педагози се интересуват от емоционалната интелигентност, защото вече стана ясно, че психичното здраве и благополучието на човека са в пряка зависимост от емоционалното състояние. Все повече доказателства говорят за това, че фундаменталните етични настройки в живота са обусловени от емоционалните способности.

Да разбираме и приемаме емоциите си като нормална част от живота, да не се страхуваме от тях, да не ги потискаме, да се справяме с тревожността и страховете си, да управляваме чувствата си, да можем да се поставим на мястото на другия, са все умения, които показват нивото на развитие на емоционалната интелигентност на човека.

Най-хубавото от всичко е, че емоционалният коефициент е по-малка степен заложен генетично. Това дава възможност на родителите и преподавателите да допринесат към шансовете на едно дете за успех.

В Образователен център Червено в Пловдив правим именно това - обучаваме и възпитаваме децата в посока развиване на тяхната емоционална интелигентност.  Стимулирайки мисленето и социално-емоционалното учене, ние помагаме на учениците да изграждат и усъвършенстват характера си, да общуват с увереност и лекота, да могат да се мотивират и да бъдат устойчиви  към фрустрация, да контролират импулсите си, да проявяват емпатия, да разбират и приемат собствените си на другите емоции, чувства, скритите механизми, които ни карат да реагираме по един или друг начин. Така децата градят самочувствие на основата на своите качества.

Заниманията в Червено са насочени към ученици от 1-4 клас и 5-7 клас. Обучението при нас се отразява позитивно на академичните постижения на учениците в училище, помагат за концентрацията и намаляват нивото на тревожност и стрес.