testoАвтор: Виолета Манолова, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Това е един малко известен в днешно време празник. В наши дни се празнува най-вече от имениците, въпреки че те празнуват и на Великден (Анастас означава Възкресение).

Народните вярвания за празника

В народните представи Св. Анастасия е християнизираният образ на смъртта. Образът й често се смесва с този на Св. Анна. В някои краища на България наричат празника Черноризье и жени на този ден обличат черни дрехи. Месят се пресни питки и намаза с мед се раздават както за здраве, така и за помен на умрелите. На този ден жените не работят никаква работа, за да не се разболеят децата им и никой от къщата да не бъде застрашен от смърт.

Смисълът на празника

Всъщност празникът Св. Чорна има много дълбок семантичен смисъл. Образът на смъртта присъства във всички митологии и е разбирана като междинно звено, изразено в митологемите живот-смърт-нов живот. По този начин смъртта добива двойствен облик, чиято втора страна е продуциращата, пораждащата. Затова и в народното съзнание Св. Анастасия е едновременно и смъртта и закрилницата от смъртта. Обредните практики (житната жертва) и забраните целят да омилостивят хтоничната езическа сила, но също изразяват и почит към християнската застъпница на хората.

Не е случаен фактът, че денят на смъртта - 22 декември предхожда раждането на Христос. Той отразява общата представа, че когато жената ражда, тя е с единия крак в гроба. Чрез честването на смъртта и траура си жените обредно заблуждават смъртта, измамват я, че вече е била тук и може да отмине дома им.