Основната цел на проекта е да подпомогне украинските бежанци с решения за изграждане отново на живот в достойнство и мир в България.

Проектът се осъществи рамките на десет месеца на територията на Пловдив град и Пловдив област. През този период бе проведено проучване с методите на спешната антропология, което идентифицира проблемите на уязвимата група. Бяха заснети основни видео-казуси за трудностите в житейските ситуации на украинските бежанци, както и срещи и разговори с представители на институции и организации, които им съдействат при установяването в България. Заснемането и оформянето на видео-казусите  бе осъществено от сдружение „Непорасналите“, партньор по проекта.

На тази база бяха потърсени възможности за законов отговор и за преодоляване на възникващи кризи и конфликти. Дискусия по темата се осъществи на кръгла маса, в която взеха участие представители на различни институции -  ВКБООН за България, Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта – Бюро по труда Пловдив, Регионална здравна инспекция, Пловдив, Областна администрация Пловдив, Община Пловдив, неправителствени организации, журналисти и общественици.

Като резултат от цялостната дейност по проекта бе издаден наръчник с практически съвети за украинските бежанци с възможните решения по основни проблеми като намирането на подслон и жилище, езиковата бариера и социалното включване, осигуряването на работа, влизане на украинските граждани в образователната система на България, легализиране на дипломи и умения, придобиване на знания и умения по предприемачество, здравни услуги.  Пътеводителят е на български и украински език.

Изпълнението на проекта “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила” е по Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Финансовата подкрепа от 14 994 евро е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). Проектът се провежда фондация „Стойна Кръстанова“ в партньорство със Сдружение „Непорасналите“ и Фондация Ukraine Support & Renovation.