Изследване с методологията на спешната антропология в Пловдив и областта, идентифицира  няколко съществени проблемни ситуации за украинските бежанци. Фундаменталният сред тях е намирането на подслон и жилище.
При първоначалното струпване на хора, голяма част от бежанците са настанени в областта – малките градчета и села, където хората са предоставили безвъзмездно селска къща, малък апартамент, стая.

Там обаче по-трудно се намира работа и те се насочват към областния град, където по-големи предприятия или фирми отварят врати за тях. Това, което облекчава настаняването, е решението бившата белодробна болница да се превърна в място за временно настаняване.
В поддържането на дома основната грижа е от страна на фондацията на Наталия Еллис, която привлича доброволци, както и дарители за осигуряването на всички необходими неща (битови препарати, постелъчно бельо, домакински съдове и прибори и др.).
Възможностите, които дават населените места около Пловдив и в частност Асеновград, решават частично проблема – наличието на добра инфраструктура и транспорт между двата града, както и на индустриални предприятия между тях, прави Асеновград алтернатива за украинците търсещи убежище.

Изпълнението на проекта “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила” е по Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Финансовата подкрепа от 14 994 евро е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). Проектът се провежда от фондация „Стойна Кръстанова“ в партньорство със Сдружение „Непорасналите“ и Фондация Ukraine Support & Renovation.