8March 2019

Палитра стил - PalitraStyle.com

Осми март е датата – символ на признаването правата на жените по целия свят. Празникът е повод за равносметка на последните борби и постижения на жените, и по-важното, за поглед напред по отношение на неизползвания потенциал и възможностите, които очакват бъдещите поколения жени.

Международният ден на жената води началото си от протеста на шивачките в Ню Йорк през 1857г. За празник е обявен на първата конференция на жените социалистки през 1910г. в Копенхаген, и днес се празнува в много страни по целия свят.

По традиция ООН всяка година в навечерието на 8 март обявява тема, под чийто надслов се провеждат множество инициативи, с цел заостряне вниманието на обществото към правата на жените. Тази година темата е формулирана така: Мисли за равноправието, гради с интелигентност, прилагай нови подходи за промяната!

Макар че към днешна дата са на лице доста постижения, много сериозни пропуски продължават да съществуват. Затова днес ООН отново заостря вниманието на човечеството върху правата на жените и равенството между половете, за да се мобилизират всички хора да дадат своя принос за тази кауза и заедно да изградим свят, в който всяка жена и момиче могат да упражняват своя избор, като участват в политиката, получават образование, доход, и да живеят в общества, свободни от насилие и дискриминация.