Езиковата бариера пред украинските граждани, бягащи от войната, допълнително утежнява ситуацията при тях.

Прочети още...

Огромна пречка пред украинските бежанци е образователната система на България - висше образование, професионално обучение, квалификация и преквалификация. Образованието и професионалните знания и умения са важно условие за развитието на всеки млад човек.

Прочети още...

Изследване с методологията на спешната антропология в Пловдив и областта, идентифицира  няколко съществени проблемни ситуации за украинските бежанци. Фундаменталният сред тях е намирането на подслон и жилище.

Прочети още...

Намирането на подслон и жилище, езиковата бариера и социалното включване, осигуряването на работа, влизане на украинските граждани в образователната система на България, легализиране на дипломи и умения, придобиване на знания и умения по предприемачество, здравни услуги – тези и други проблемите на украинските бежанци в България бяха обсъдени на кръгла маса в Пловдив, организирана от фондация„Стойна Кръстанова“ по проект “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила”.

Прочети още...

Кръгла маса, организирана от фондация „Стойна Кръстанова“ във връзка с изпълнението на проект “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила”, ще се състои на  30.05.2022 г., вторник, от 11:30 ч. в галерия „Димитър Георгиев“, гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 23, Стария град.
По време на дискусията ще се обсъдят проблемите на украинските бежанци и ще се потърсят възможности за законов отговор за решаване на трудностите, които препятстват тяхната културна адаптация и социална интеграция  в българското общество.

Прочети още...