CCCnew

Палитра стил - PalitraStyle.com

ЧЕРВЕНО e уникална по рода си школа. Тя е създадена като културно пространство, където учениците да развиват своя интелектуален потенциал.

В ЧЕРВЕНО децата  в начална училищна възрст 1-4 клас изучават  морални ценности и общочовешки добродетели като трудолюбието, доблестта, родолюбието, благодарността, извинението, прошката, добротата, и др., представени чрез вдъхновяващи истории, дискусии, игри. Научават как да слушат класическа музика, как да разглеждат произведения на изобразителното изкуство, как да възприемат литературата. Успоредно с развитието на личността, учениците усъвършенстват своите комуникативни умения.  

По големите ученици усвояват в школата  т. нар. soft skills.

Учениците посещават ЧЕРВЕНО с голямо желание, защото в школата се чувстват уважавани и ценни. Там те не се притесняват да изразяват собственото си мнение, да задават въпроси, да общуват. С огромен интерес възприемат новата информация, която се поднася по забавен и интригуващ начин. С удоволствие участват в дидактичните игри, които развиват личността и стимулират общуването.

Родителите са много доволни, защото виждат, че детето им се чувства добре и изпитва удоволствие от интелектуалните занимания, а освен това забелязват положителна промяна в начина на общуване, в изразяването, в новите интереси.

Едно дете се учи и възпитава най-вече с пример. Това важи не само за самия педагог, но и за обстановката, в която се провежда учебния процес. В ЧЕРВЕНО са наясно с този факт, затова и пространството в школата е подчинено на този принцип. Атмосферата е елегантна, дизайнът – изискан.

В ЧЕРВЕНО развиват културни личности, стимулират интелектуалните заложби на всеки ученик, възпитават в морални ценности, във взаимно уважение и добри обноски.

Школата се намира в Кепитъл сити център, бул. „Христо Ботев“ 49, ателие 9. Повече информация на www.markcomm.org  и във https://www.facebook.com/school.red/