Например, доказване на инвалидност и възможност да се ползват помощи и пенсия, лекарства, придружител и други. По принцип съществува комуникация между украинските граждани и обмяна на опит. Тези, които вече са минали през този процес и могат да обяснят нужните стъпки и към кои институции да се насоча, както и какви документи са необходими.
Необходимо е здравната каса или лекарски организации да обяснят процедурите, необходимите изследвания и документи, за да могат нуждаещите се да знаят как да уредят тези свои проблеми.

Изпълнението на проекта “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила” е по Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Финансовата подкрепа от 14 994 евро е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). Проектът се провежда от фондация „Стойна Кръстанова“ в партньорство със Сдружение „Непорасналите“ и Фондация Ukraine Support & Renovation.