IisusПалитра стил - PalitraStyle.com

Последната седмица от Великия пост се нарича “Страстна”, т.е. седмица на страданията Христови. Названието “Страстна” идва от славянската дума “страсть”, която означава силно страдание, бедствие. В тази седмица православните християни изживяват с Иисус Неговите последни земни дни.

В събота Господ възкресява Лазар – в чест на това празникът е наречен Лазарова събота. В неделя се празнува Вход Господен (Цветница, Връбница) – денят, в който Христос е посрещнат тържествено в Йерусалим с възторженото “Осанна! Благословен е идващият в името Господне”.

Велики понеделник

В този ден от последната седмица на земния Си живот Иисус влиза в Йерусалимския храм. Вместо дом за молитва, той намира там търговци. “И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците, и казваше им: писано е: “домът Ми дом за молитва ще се нарече”, а вие го направихте разбойнишки вертеп”. (Мат. 21:12-13)

Велики вторник

Велики вторник е ден за поучения и последни нравствени наставления. В този ден Иисус разказва притчата за десетте девици. “Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, които взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си”. (Мат. 25:1-4)

Основната мисъл на притчата, че е необходимо непрестанно духовно бодърстване, заради неизвестността на Второто пришествие и на смъртта.

Велика сряда

Денят на Велика сряда разказва за миро, което разкаяла се грешница изляла върху главата на Христос, подбудена от най-топла обич към Него. “… като изля това миро върху тялото Ми, тя ме приготви за погребение. Истина ви казвам: дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за неин спомен и това, що тя извърши”. (Мат. 26:10-13)

Велики четвъртък

На Велики четвъртък Църквата припомня четири основни събития: Свещеното умиване на нозете на апостолите от Христос, Тайната вечеря с тайнството Св. Евхаристия, Предаването на Иисус на иудеите; Несправедливият съд над него.

Велики петък

Разпети петък е денят на най-страшните и велики страдания на Иисус. Той приема смирено съдбата Си да бъде унижен, бичуван, обруган, окичен с трънен венец и да бъде разпнат.

Велика събота

На Велика събота се отбелязва пребиваването на Иисус в гроба и слизането Му в ада.

Великден

Празнуваме Възкресение Христово.