Намирането на подслон и жилище, езиковата бариера и социалното включване, осигуряването на работа, влизане на украинските граждани в образователната система на България, легализиране на дипломи и умения, придобиване на знания и умения по предприемачество, здравни услуги – тези и други проблемите на украинските бежанци в България бяха обсъдени на кръгла маса в Пловдив, организирана от фондация„Стойна Кръстанова“ по проект “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила”.

„Макар Конвенцията за бежанците да посочва норми и правила за намиране на трайни решения за изграждане отново на живот в достойнство и мир, хората не винаги са запознати добре със законовите рамки и с правата, които имат в страната на убежище. Въз основа на изследването, което проведохме в Пловдив и областта с методологията на спешната антропология, се открои „моментна снимка“ на ситуацията“ – каза в увода си доц. д-р Красимира Кръстанова, ръководител на проекта.

За решаването на една част от проблемите вече има алгоритъм, изработен от институциите, който се отнася до жизнените проблеми на хора в беда (настаняване, храна, вещи от първа необходимост, неотложни здравни нужди). Но в процеса на взаимодействие между институциите се забелязват затруднения. Държавната администрация не винаги може да намери ресурс, особено при форсмажорни обстоятелства, за да организира всички дейности за удовлетворяване на нуждите на бежанците. Съществуват комуникационни проблеми между институциите, които водят и до несъответствия в други области – финансови и хуманитарни. Поради това, въпреки че държавата има изработени политики за разрешаване на въпросите по настаняването на бежанците, програмата не функционира достатъчно добре, действията са забавени, плащанията са неточни – подчерта доц. Кръстанова. Тя посочи липсата на добра комуникация между общинските служби и Министерството на туризма. Следва да има по-експлицитна информация за правилата, отнасящи се за образователните, трудовите, здравните и т.н. услуги за хората, бягащи от войната, които търсят убежище и закрила. Непоследователната политика на българските правителства при вземане на важни решения, отнасящи се до украинските бежанци, също се отразява и на житейските ситуации на хората – допълни още тя.

По време на дискусията се откроиха възможните решения, усилията които институциите и неправителствените организации могат още да направят.

Предстои издаването на наръчник за украинските бежанци, който да им помага стъпка по стъпка в изграждането на живота им в България.