Палитра стил - PalitraStyle.cominvinovita

Фондация Стойна Кръстанова организира по време на Дефилето на младото вино изложба ВЪВ ВИНОТО Е ЖИВОТЪТ/ IN VINO VITA. Откриването е на 23.11.2017 г. от. 18 ч., на ул. Стръмна 1. Изложбата ще продължи до  03.12.2017 г.

Трима български скулптори – Свилен Костадинов, Янко Ненов и Никола Стоянов – представят техните гледни точки за отношението на човека към гроздето и виното, връзките  между хората, опосредствани от виното, връзката на виното с желанията, мечтите и надеждите на хората. Интерпретирайки митологични сюжети, придавайки нов смисъл на старите притчи, авторите изграждат образи и внушения, характерни за българските възгледи и чувствителност. Концепцията на изложбата се основава на виждането, че образите на виното, виночерпците и винопийците се превръщат в универсален език, чрез който творците могат да разказват истории, да внушават емоции, да утвърждават ценности, да отправят послания.