PDA

Палитра стил - PalitraStyle.com

Втора дата за прием на студенти обявиха от Православна духовна академия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив. Всички желаещи могат да подадат документи в учебното заведение - на място, по пощата или по имейл до 24.08.2018 г. Събеседването с кандидатите ще на 28 август 2018 г. в сградата на Академията.

Всички кандидати трябва да подадат заявление до Ректора на Академията, заедно със следните документи:

Свидетелство за православно свето кръщение
Диплома за завършено средно образование
Препоръчително писмо от епархийския архиерей на съответната света Митрополия (по служебен път)
Автобиография
Бележка с преглед от психиатър (с констатация от прегледа и печат с името на психиатъра, извършил прегледа)
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Молба –заявление (по образец)  до ректора на Академията

За повече информация: тел./факс: 032/ 664 354
http://duhovna-akademia.org/