Много от младите хора, които са завършили средно образование и искат да учат в университет се изправят пред пречката да заплащат такса като студенти от трети (не европейски) страни, обучаващи се у нас – такса, която е от порядъка 1500-1650 евро за семестър. И парадоксално, пречка за решаване на проблема е статутът за временна закрила или поне неговото тълкуване от българските институции.
Предстои отварянето на Програми на Министерство на труда и социалната политика за преквалификация, в която най-вероятно ще бъдат включени и украинските граждани като целева група. Експертите от Агенцията по заетостта смятат, че тя ще помогне бежанците да адаптират своите знания и умения за условията на българския пазар на труда.
Каритас Витания и сега предлага възможности за квалификация и преквалификация чрез курсове на ЦПО.

Изпълнението на проекта “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила” е по Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Финансовата подкрепа от 14 994 евро е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). Проектът се провежда от фондация „Стойна Кръстанова“ в партньорство със Сдружение „Непорасналите“ и Фондация Ukraine Support & Renovation.