prof.drR.Dimov

Палитра стил - PalitraStyle.com

Проф. д-р Росен Димов, д.м., от Катедрата по „Специална Хирургия” на Медицински Университет - Пловдив, завеждащ Клиниката по „Хирургия”  на УМБАЛ ”Каспела” - Пловдив, беше удостоен с диплома за редовен член на Royal College of Surgeons of England ad eundem за заслуги в областта на хирургията на ежегодната церемония за връчване дипломите на новоприетите кандидати за Fellowship at Royal College of Surgeons, England.

Това го прави единственият българин, получил призванието от именитата организация.

На събитието, което се състоя на  13.11.2019  г. в Newcastle upon Tine, Civic Centre, England, бяха връчени дипломите на още 136 дипломанти от цял свят.

Кралският колеж на хирурзите на Англия е професионална организация, в която членуват водещи медици от цял свят. Целта му е да подобрява грижата за пациентите. Организацията  подкрепя над 25 000 свои членове във Великобритания и по света, като подобрява техните умения и знания, улеснява научните изследвания и разработва политики и насоки за действия.

Кралският колеж на хирурзите на Англия осигурява подкрепа за членовете си във всички етапи на тяхната кариера, специалност и локация, което им позволява да движат професията напред и да постигат високите хоризонти за напредък на хирургическата помощ.