newbornПалитра стил - PalitraStyle.com

Бабинден е третият празник след Йордановден и Ивановден, чието обединяващо звено са обредите, свързани с водата и нейната очистителна сила. Празнува се на 8 януари (по нов стил) или на 21 януари (по стар стил).

Бабинден в миналото

Празникът Бабинден е в чест на бабата-акушерка в селото. Празнува се и за омилостивяване на болестта бабици, която засяга главно децата.

Рано сутринта на празника, бабата обикаля всички къщи, в които е бабувала (помагала при раждане). Тя окъпва бебетата, а на по-големите деца ритуално измива очите. След това се връща вкъщи, защото следобеда очаква гости.
При бабата с дарове отиват всички жени, които е израждала. На трапезата не присъстват мъже. Пеят се песни, играят се хора, водени от бабата. Празникът завършва с поливане (къпане) на бабата. В някои райони на този ден мъжете не смеели да излязат от къщите си (или кръчмата), защото подпийналите и развеселени жени се подигравали с тях, понякога биели и им сваляли поясите.

Смисълът на обредните практики на Бабинден

Най-важният обред е ритуалното къпане на бабата. Според народните представи, тя е свързана с отвъдните сили, защото помага на неживото да стане живо, да премине в света на хората. Нейните сили са свръхестествени; често се случва бабата да е едновременно и баячка, лечителка и врачка.
Названието баба не винаги съответства на биологичната й възраст. То подчертава старшинството й, принадлежността и битието й към зоната – граница между двата свята. Именно заради това, в края на т.нар. Мръсни дни (от Игнажден до Нова година) се счита за особено важно ритуалното пречистване на медиатора между живото и неживото. Така се осигурява безпрепятственото раждане и плодовитостта през цялата година.