За първи път в град Първомай ще се проведе „Празник на местни продукти, куртура и бит, автентични за региона на МИГ Първомай“.

Прочети още...

Заключителната пресконференция на фондация „Стойна Кръстанова“ по изпълнението на проект “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила” се проведе на 30.06.2023 г., петък, в пресклуба на БТА – Пловдив.

Прочети още...

Макар вече с установяването в България за всички украински граждани да са осигурени здравни услуги и личен лекар, съществуват специфични проблеми.

Прочети още...

Легализация на дипломата – оказва се, че това е доста дълъг процес. Процедурата по легализация е законоустановена в „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа”.

Прочети още...

Реализацията на украинците на пазара на труда е много важна и поставя различни въпроси. Оказва се, че легализацията на дипломата е доста дълъг процес. Владеенето на език е една от основните трудности за валидиране на диплома за регулирана професия поне на този етап.

Прочети още...