yoga jenaсписание Палитра стил - PalitraStyle.com

Сукшма вияма, известни и като антиревматични упражнения, са неделима част от Хатха йога. В превод сукшма е със значение на фин, в смисъл,че повлиява енергийната система.

С изпълнението на комплекса се раздвижва цялото тяло – от главата до пръстите на краката, внимателно, става по става. Чрез въздействие върху физическото тяло се повлиява и човешката личност в емоционален и психологичен аспект. Различните йога школи – Кайвалядхама, Брахмачари, Сатянанда, имат свои варианти на Сукшма вияма, но в основата им присъстват и осемте елемента на Ащанга йога. Може да сравним въздействието на упражненията от Сукшма вияма с това на хомеопатията – редовно, капка по капка. Доказано е, че с поетапна и регулярна практика се постига оптимален резултат. За здравия човек това не е от значение, но за болните или обездвижени хора е важно да почувстват лечебния ефект в кратки срокове.

Сукшма вияма е чудесна практика за развиване на концентрацията, за опознаване и осъзнаване, че сме тук и сега.

Чрез нея бавно и плавно умът се установява в състояние на мир. Именно този бавен ритъм в Хатха йога е гаранция за успех, но той, от своя страна, провокира да излезе наяве факта, че някои хора просто не могат бавно. Цял живот са бързали и не познават друг начин на действие. Затова със смяната на темпото им се разкрива един нов и непознат свят.

Друга съществена характеристика на Сукшма вияма е простотата, чрез която постигаме естествеността.

Мнозина – а най-често това са крайно нуждаещите се от йога – са с нагласата, че това не е за тях. Обичайните реплики са: "Аз съм бил при най-добрите лекари и те ми казаха еди-какво-си, Много съм стар за такива работи, Нямам време за глупости". Обикновено такива хора физически са в задоволително състояние, но психическите им блокажи предвещават нерозова перспектива.
Сукшма вияма е подходяща за вечно съмняващите се, за боящите се от физическо натоварване. Комплексът е ефикасен при проблеми от физически, психически или емоционален характер. Само след месец практика започва да се чувства осезателен ефект.

Сукшма вияма е на границата между упражненията и асаните.

И ако физическите упражнения предизвикват умора, при асаните, при все че тялото се натоварва, умората се елиминира още по време на заниманието. Ако изпълняваме антиревматичните упражнения внимателно и с концентрация – ние правим йога. Физическото усилие е минимално, а осъзнаването – пълно. С всяко повторение, с всяко следващо изпълнение свободата в движенията се подобрява, което рефлектира и върху самочувствието. Болката затихва и чезне. Здравето се възстановява, възвръща се радостта от живота.

Практиката е желателно да се поддържа с постоянство, а това е възможност за развиване на тапас (дисциплина).

При редовна и изпълнявана с любов Сукшма вияма практикуващият се доближава до препоръките за изпълнение, дадени от Патанджали. Във всяка става можем да намерим ахимса, сатя, самтоша и тапас. Работата на ставитe ангажира на първо място функционалните системи, чиято дейност е неосъзната. Съзнателните процеси са функция на висшите асоциативни полета, които нямат морфологичен субстрат. Точно такива са усещанията за психически и физически комфорт. Разбира се, задължително са ангажирани лимбичните ядра на удоволствието. В учебника по лечебна физкултура, на първа страница, четем: “Движението може да замени много лекарства, но няма лекарство, което може да замени движението.“ Изхождайки от факта, че тялото ни е направено за временна употреба, с Хатха йога имаме възможност да удължим срока му на годност.

Още потемата: