mineral water 2Палитра стил - PalitraStyle.com

От дълбока древност човечеството е прилагало за лечение и укрепване на организма един от най-големите природни дарове – минералните води. Ние, българите, сме истински щастливци, защото живеем в страна извънредно богата на различни видове минерални води, които можем да използваме.

Характеристики на минералната вода

Минералната вода е лечебна, природна вода, въздействаща със своя минерален и газов състав и висока температура. Тя има по-наситен или по-разреден дисоцииран електролитен разтвор на минерални вещества и газове. Разтворените в нея елементи, прониквайки в организма, участват в биохимичните реакции.
Най-голямата група минерални води в България са слабоминерализирани. Те се характеризират с изразен лечебен ефект, съдържание на много микроелементи и голяма активност. Според температурата биват хладки (20 - 34°С), индифирантни (35 - 37°С) и топли (37 - 39°С).

Вътрешно приложение на слабо минерализираните води

Пиенето на слабоминерализирани води се препоръчва при възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт и пикочните пътища, при бъбречни и жлъчни камъни.

Външно приложение на слабо минерализираните води

Тъй като съдържанието на минерални вещества в тези води е по-малко, химичното им действие не е силно изразено и специфично. Затова слабо минерализираните води се прилагат,  посредством вани и басейни и с цел общо въздействие върху организма и укрепване при различни заболявания. Подходящи за лечение с тези води са заболявания на мускулите, ставите, състояния след травми и контузии, заболявания на нервната система, на обмяната на веществата, на жлезите с вътрешна секреция, сърдечно-съдови заболявания и др.

Бази и находища в България със слабо минерализирани води

Топли слабо минерализирани води има в София,  Горна баня, Панчарево, Баня (Пазарджишко), Велинград, Белчински бани, Марикостиново, Сандански, Хисаря и др.
Индиферентни слабо минерализирани води има в Банкя, Вършец, Баня (Пловдивско) и др.
Хладки слабо минерализирани води има в Железница, Княжево и др.

Още по темата: