psihologDobrevaПалитра стил - PalitraStyle.com

Причините за посещение при психолог са различни за всеки човек. Може да се каже, че най-често това се случва, когато човек попадне в психологична криза. Това означава, че сме в ситуация, от която или не виждаме изход или виждаме само един изход. Това е най-общото описание на психологичната криза.

Прочети още...

AntonMihnevПалитра стил - PalitraStyle.com

Д-р Антон Михнев е акушер-гинеколог, който живее и работи в Пловдив. Завършил е ВМИ Пловдив и практикува в областта на онкологията и оперативната гинекология. Един от най-добрите специалисти в областта на лапароскопската хирургия.

Прочети още...

D.DobrevaАвтор: Екип на списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Приказкотерапията е изключително ефективен похват от терапевтичния инструментариум на психолозите. Чрез нея потърсилият психологична помощ променя призмата, през която възприема своя проблем и по този начин успява да намери най-подходящия изход за себе си.

Прочети още...

yoga jenaАвтор: Екип на списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Антиревматичните упражнения на йога са известни и под наименованието Сукшма Вияма (Лек Комплекс). Изпълнението им благотворно повлиява не само физическото тяло, но и енергийната система на човека.

Прочети още...

spekulumПалитра стил - PalitraStyle.com

По отношение на гинекологията, както и по отношение на общата медицина, най-добре е жената да си има свой лекар.

Прочети още...