28weekсписание Палитра стил - PalitraStyle.com

Медиците са направили много изследвания, за да установят дали трудовата заетост е полезна за бременната жена. В резултат са установени важни взаимовръзки между вида и честотата на физическата дейност и нежеланите последици за бременността от това.

Работа и бременност: Рискове

Като цяло работата през бременността е свързана със слабо увеличение на телесната маса на бременната жена, преждевременно раждане, хипертония, IUGR  (интраутеринна ретардация) и плацентарни инфаркти. Повечето изследвания установяват връзка между работата, ниската телесна маса на плода и преждевременното раждане.  

Работа и бременност: Умората от работа е неблагоприятна при бременност

Учени са изработили индекс на умората въз основа на 5 източника, за да прогнозират преждевременно раждане. Застрашени от преждевременно раждане са жени, в чието работно време е налице едно или няколко от изброените:
Стоене в изправено положение повече то 3 часа на ден
Работа на конвейрна лента, работа с индустриална машина и напрежение при вибрации
Непрекъснато или периодично физическо усилие, носене на тежести над 10 кг.
Психичен стрес – рутинна работа, различни задачи, изискващи малко внимание без стимулация
Околна среда – висок шум, ниска температура, висока влажност, работа с химични вещества

Работа и бременност: Още факти от изследванията

Най-много преждевременни раждания има магазинерките, медицинските работнички, чистачките, работничките със заангажираност повече от 40 часа седмично. Установява се, че бременни жени, чиято работа е свързана с продължително стоене, раждат деца по-малки с 150 - 400 гр. Плацентите на такива „правостоящи” бременни имат по-често инфаркти с диаметър 3 см.

Работа и бременност: Медицинското обяснение за риска

Неблагоприятното влияние на работата върху бременността се дължи на намален утеро-плацентарен кръвен ток и понижен сърдечен минутен обем. При работа в изправено положение се установяват намален плазмен и сърдечен минутен обем на майката. Също така жени с ниска предконцепционна телесна маса през бременността (често) са с хипотония (ниско кръвно налягане), намален кръвен обем и намален утероплацентарен кръвен ток.

Работа и бременност:  Препоръки

Ако работата Ви е свързана с риск за Вас и бебето, говорете с работодателя си да Ви прехвърли на по-лека и безопасна работа или се обърнете към лекаря си. Леката домашна работа, чиновническата служба и работата, с продължителност по-малка от 40 часа седмично най-често гарантират нормално протичане на бременността.

Какво Вашето мнение – работата помага или пречи на бременността?