4D-BABY-34-WEEKSсписание Палитра стил - PalitraStyle.com

Вагиналната сонография дава нови възможности на ехографската диагностика. Технически става възможно трансдюзерът да бъде приближен на по-малко от сантиметър от обследвания обект. Това предимство, успоредно с добрата разделителна способност на съвременните ултразвукови апарати, прави ехографията незаменим метод на изследване в гинекологията.  Ехографското изследване е от особена важност при проследяването на бременността.

Възможностите на 4D ехографите

Най-новото поколение  4D ехографи позволяват в реално време да се наблюдава триизмерен образ. Това означава, че могат да се наблюдават дори мимиките и жестовете на плода. Но най-ценното от медицинска гледна точка е, че апаратурата дава възможност в детайли да се проследи развитието на бебето, да се изследва за малформации, да се прецени функционалното му състояние, да се види кръвоснабдяването в различните органи.  

Какво представлява ехографският образ

Ултразвуковото изследване  представлява преминаване на високочестотни звукови вълни през матката. Отразяването им от плода и промяната им се анализира и „превежда” от компютър във вид на образ, който представя позицията и движенията на бебето. Плътните тъкани дават по-големи отклонения на звуковата вълна и са бели на екрана (например костите), а меките тъкани са сиви и на петна. Течностите не отразяват звуковата вълна и затова на екрана са черни.

Защо 4D по време на бременност

В зависимост от фазата на бременността, в която се прави 4D прегледът, може да се установят: пулсът на бебето, дали бременността евътре или  извънматочна,  размерите на бебето,  терминът на раждане, рискът от синдром на Даун (11-14 седмица), правилното развитие на всички органи на бебето (фетална морфология), диагностициране на аномалии като спина бифида,  количеството на амниотична течност и състоянието на плацентата, растежът на бебето в различните седмици от бременността. Спомага други диагностични тестове като амниоцентеза, доплер.

Още по темата: