yoga jenaЗа ползите от йога по време на бременността

Палитра стил - PalitraStyle.com

Най-важното за една майка е здравето на детето й. Съвсем нормално и естествено е всяка жена, очакваща дете, да се вълнува и мисли по този въпрос. Здравето следва да се разглежда не само във физическия му аспект, а изцяло – като физическо, психическо, умствено, духовно, емоционално, здраве на поведението (морално здраве)и т.н.

Здравето е онова състояние на тялото и съзнанието на детето, което му осигурява възможността, растейки то да развие напълно своя потенциал, да се изгради като цялостна личност, да има щастливо бъдеще. Според специализираната литература, 70% от физическото здраве, характера, начина на възприемане на света се формират още в утробата. Ето защо от особена важност е да се използват пълноценно 9–те месеца на бременността и бъдещата майка съзнателно да участва в реализирането на този потенциал.

Йога може да помогне на бъдещата майка да осъзнае своята отговорност и да предостави реална възможност за осигуряване на здраве (разглеждано в цялостния му аспект) както на детето, така и на нея самата.

Думата “йога” произлиза от санскрит и означава съюз, единение, единство. От философски аспект това означава единение на индивидуалния АЗ с Космичното съзнание. Йога е приложна дисциплина и следва да се разглежда като “единение на ръцете, главата и сърцето”, т.е. на действията, мислите и чувствата, които работят целенасочено в синхрон и единство. Тя е комплексен метод, който показва начините за постигане на това на чисто практическо ниво.

Бременността е цялостно преживяване, един силен пример за близка връзка между тялото и ума. Това е времето, когато е особено важно, различните аспекти от личността на жената да бъдат в хармония. Йога за бременните жени помага това да се случи.

Йога за бременни жени включва прилагането на подходящи йога пози, в които тялото чувства удобство (асани), техники за осъзнаване и контрол на дишането (пранаяма), техники за дълбока и пълноценна релаксация (йога нидра), медитация и концентрация, правилно поведение на родилката по време на родилния процес.
Необходимо е да се започне с подходяща физическа подготовка – нещо изключително важно, за да може по време на бременността си жената да понася по-леко промените, случващи се в нейния организъм. Прилагат се физически динамични или статични пози – асани, които работят за цялото физическо тяло. Като резултат се постига гъвкавост, еластичност на връзките, добра кондиция. Има асани, които работят върху специални части на тялото, които са най-натоварени през бременността и раждането – гръб, кръст, коремна мускулатура. Има и специални упражнения, които се правят за мускулите на перинеума. Тези упражнения могат да се срещнат и в други гимнастически практики, но в йога те не се правят само на чисто физическо ниво, а с насоченост на мислите, емоциите и координирано дишане. По този начин ефективността им се увеличава.

Заедно с физическата подготовка на бременната жена, много важни за нея и бебето са дихателните упражнения, които тя прави. Съществуват различни видове дихателни техники, които се използват през различните периоди на бременността и по време на самото раждане. Най-същественото при всички е, че те пълноценно снабдяват организма на майката и бебето с кислород, осигуряват ефикасно отделяне на отпадните продукти, успокояват нервната система, хармонизират кръвното налягате и спомагат за преодоляване на умората и стреса. Според Шастрите (Древните свещени писания), пред първите три месеца от живото си в утробата, бебето няма свое собствено снабдяване с прана (жизнената енергия, пряко свързана с процеса на дишане), то е изцяло зависимо от праната на своята майка. Ето защо през първото тримесечие на бременността добре е, майката да прави много дихателни упражнения. През последните месеци на бременността, когато бебето е нараснало и диафрагмата на майката бива избутана нагоре, може да се усети съкращаване и недостиг на поемания въздух. При тези случаи дихателните упражнения са също от голямо значение.

Известно е, че по време на раждането дишането заема основно място. През различните етапи на раждането със специални дихателни техники е възможно да се ограничи болката, да се релаксира бързо и дълбоко между две контракции и най-важното – да се гарантира достатъчно количество кислород за бебето. По време на родовия процес от изключително значение е съществуването на пълен синхрон между начина на дишане и физическата активност на детеродните органи. Той се постига, когато жената научи в максимална степен да осъзнава и да познава своето тяло, обикновено след системна и продължителна подготовка.

Редовността на заниманията с йога (10 – 15 минути дневно) гарантират това. Важно е да се знае, че йога не може да се изучава самостоятелно по книга. Хилядолетната традиция повелява йога да се преподава от учител на ученик.

Още по темата: