10weekПалитра стил - PalitraStyle.com

Инфекцията на пикочните пътища е често срещано явление през бременността. Заради рисковете, които крие, трябва да се подхожда сериозно както по отношение на превенцията, така и по отношение на лечението.

Какво представлява асимптомната бактериурия по време на бременност

Според някои наблюдения тя е по-честа през бременността, отколкото извън нея, според други учени се среща еднакво често и през, и извън бременността.
Асимптомната бактериурия означава наличие на бактерии от един вид 100 000 в 1 ml урина след две последователни изследвания и при липса на клинични признаци за пикочна инфекция. Асимптомната бактериурия отразява или неотдавнашна инфекция, причинена от вагинална флора, или хронично бъбречно паренхимно заболяване. Среща се от 4 до 13% по време на бременността.

Рискове за бременната при асимптомна бактериурия

Наличието на асимптомна бактериурия създава през бременността висок риск, защото оставена без лечение, тя се последва от остър, клинично изявен пиелонефрит в 30-40% от случаите. Ако обаче бъдат взети съответните мерки навреме, острият пиелонефрит в голяма степен е предотвратим.
Бременните с бактериурия показват намален темп на растеж на плацентата. Асимптомната пикочна инфекция повишава риска от преждевременните раждания.
Съществува и риск да се развие пуерперален ендометрит, както и да се стигне до перинатална загуба на новороденото.

Честотата на преждевременните раждания може да се намалява посредством ранното и адекватно лечение на асимптомната бактериурия. След раждането се установява повишена честота на аномалии на бъбрека у жени, които през бременността имат бактериурия, особено рецидивираща.

Предпазната роля на медицината във връзка с асимптомната бактериурия

Понастоящем всички бременни още през първото тримесечие в женската консултация се изследват за асимптомна бактериурия. Всички с положителни резултати трябва да се лекуват адекватно, според антибиограмата. Ефектът от лечението се контролира чрез бактериологично изследване на урината.

Още по темата: