Communication

Палитра стил - PalitraStyle.com

Проучванията показват, че децата на родители, които помагат на детето да се справя с емоциите си, са физически по-здрави, имат по-добри оценки в училище и общуват по-добре с останалите.

Тъй като емоционалната интелигентност изглежда силен предсказател за успеха на детето в бъдеще, изследователите дават насоки за да насърчат развитието му. Родителите реагират по четири възможни начина на емоциите на децата си.


Родители, които отхвърлят емоциите на детето, той като ги преценява като незначителни и се опитват да ги отстранят бързо, често чрез разсейване.

Родители, които виждат негативните емоции като нещо, което трябва да бъде потушено, най-често чрез наказание.

Родители, които приемат всички емоции от детето, но не успяват да помогнат на детето да реши проблемите си или да постави граници на подходящото поведение.

Родители, които оценяват негативните емоции, търпеливи да с преживяванията на детето им и използват това като възможност за свързване, като предлагат напътствия за разрешаването на проблема.

Психолозите предлагат пет стъпки за родители, с които да развиват правилно емоционалната интелигентност на децата си.

Стъпка 1: Бъдете наясно с емоциите на детето си.

Не изисквайте детето да усилва емоционалния израз на чувствата си, за ​​да му бъде обърнато внимание.


Стъпка 2: Вижте емоциите като възможност за връзка и учене.

Емоциите на децата не са неудобство или предизвикателство. Те са възможност да се свържете с детето си и да научите чрез пример.

Стъпка 3: Слушайте и обърнете внимание на чувствата.

Дайте на детето пълното си внимание, докато слушате емоционалното им реакция. Кажете на детето си, че разбирате какво изпитва.

Стъпка 4: Помогнете надетето да изрази емоциите.

След като сте го изслушали напълно, помогнете на детето си да се научи да осъзнава емоциите си и да използва думи (речник) за тяхното изразяване.

Стъпка 5: Помогнете на детето да разреши проблема с поставянето на ясни граници.

Не всички емоции са приемливи. Помогнете на детето си да се справи с емоциите си, като развие умения за решаване на проблеми. Ограничете израза до подходящо поведение. Това включва подпомагане на детето да поставя цели и да създава решения за постигане на тези цели.

Още по темата: