Палитра стил - PalitraStyle.com

baby speech„Кога ще проговори детето?” Този въпрос си задават всички родители. Но еднозначен отговор няма, тъй като всяко дете е различно, носи различна генетична информация, расте в уникална семейна среда.

Общуването

Общуването е част от природата на човека. Речта е само част от комуникацията. Вие като родител трябва непрекъснато да общувате със своето бебе. Предполага се, че сте започнали още в пренаталния период. Сега, когато малкото човече вече е на белия свят, имате възможност да общувате с него още по-реално и по много и различни начини.
Общуването е важно за развитието на бебето. Вашите думи са неговия пръв инструмент за комуникация. Говорете на бебето, когато го преповивате, къпете или храните. Четете му, пейте му песнички. Колкото повече му говорите, толкова повече ще има възможност да научи.
Докато вашето дете стигне до произнасянето на първата думичка, то минава през определени периоди на развитие на речта.

Първият месец на бебето

През първия месец кърмачето издава неопределени звукове, наподобяващи викове. Звуците звучат гърлено поради мекият гръклян на детето. Те са неволеви -  не зависят от неговата воля, не се регулиратот съзнанието му.

Вторият месец на бебето

През втория месец се появяват гласните звукове "а" и "ъ", гърлените "г", "к", "х" и носовия звук "н". Детето вече е готово за следващото ниво на развитие на речата – гукането.

Третият месец на бебето

При нормално развит слух, в първите месеци от живота на детето, на базата на вродени дадености (рефлекси), започват да се образуват неясни звуци, които се наричат гукане. Гукането е част от схемата да овладяването на речта.В периода на гукането първо се появяват гласните звукове А, О, У като най-лесни за изговаряне, след това съгласните П, М, Б и най-накрая съгласните Г, К, Х. През третия месец от своя живот бебето включва  произнасянето на звуковете "б" и "в”.

Четвъртият месец на бебето

Гукането през този месец се овладява до съвършенство. Бебето гука често и продължително. Гукането придобива различни интонации, които се  определят от примитивните емоционални преживявания на малкото дете. Появяват се звуковете "т", "д" и "л", но доминират гласните.

Пети – шести месец на бебето

Към 5-6 месец артикулацията на гърлените звукове е много по-ясна, особено в съчетанието им с гласни. Тогава се появяват и първите срички.

Седми – осми месец на бебето

Около 7-8 месец освен, че детето спонтанно произнася продължително звукове и звукосъчетания, започва да прави това и по пътя на подражанието. Най-лесно за повтаряне са сричките: ма-, ба-, та-, па-.

Така постепенно детето ще стигне до първите думички. Проговарянето обаче не се счита за приключило с изричането им. С течение на времето детето ще започне да съставя словосъчетания, а след това и изречения. Следват кратки свързани разкази.

Как да стимулираме детето да говори

Не пропускайте нито еднин период в развитето на бебето без да общувате с него активно и без да го стимулирате.

Най-естественото нещо, което вие можете да направите е да говорите много на своето бебе. Говорете му за всичко. Четете му приказки. Пейте му песнички. Рецитирайте му кратки стихчета – залъгалки, броилки ( С мерената реч ще стимулирате чувството за ритмичност. Бъдете изразителни, използвайте различни интонации.)

Когато детето гука, гукайте и вие. В този случай вие просто общувате с него по неговия начин. Когато детето започне да произнася срички и лесни думички, повтаряйте ги и вие – бавно и изразително.  

Проговарянето на детето ви е дълъгъг и сложен процес на учене с  натрупване. От вас се изисква внимание, търпение, упоритост и много любов.