emotional-intelligence

списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Когато емоциите са интензивни, хората правят и казват неща, които обикновено не биха. При детето това се случва постоянно.

Емоционалната саморегулацияе съществена част от емоционалната интелигентност. Това е способността да се управлява преживяването и да се изразяват емоциите. С практиката децата подобряват способността си за емоционална саморегулация. До четиригодишна възраст повечето деца започват да използват стратегии за премахване на смущаващи външни стимули. Например те прикриват очите си, когато се уплашат и запушват уши, когато чуват силен, неприятен шум.

Едва на 10 години децата започват да използват по-сложни стратегии за емоционална саморегулация. Тези стратегии могат да бъдат разделени на две категории – за разрешаване на проблеми и за понасяне на емоции.

Когато едно дете може да промени подхода си, за да се справи с проблема, това означава, че е развило способност да идентифицира неприятностите и да направи план за справяне с тях. Когато детето сметне проблема за неразрешим, то реагира с емоционално фокусиране, т.е. то се опитва да толерира и контролира неприятностите.

Всички тези стратегии са част от емоционалната интелигентност

Емоционалната интелигентност обхваща осъзнаване, разбиране и способност за изразяване и управление на емоциите.

Докато светът е фокусиран върху академичните постижения в детството, емоционалната саморегулация е пренебрегвана до голяма степен. Това е лоша стратегия, като се има предвид, че изследванията показват, че емоционалната интелигентност е два пъти по-силна от предикторите за IQ на по-късните успехи.

Самоконтролът, който е съществена част от емоционалната интелигентност, е особено важен за прогнозиране на постиженията при децата. Децата, които са в състояние да възпрепятстват импулсите (често движени от емоции) и да избягват разсейването, могат да се ангажират с проактивно поведение и да постигнат целите си.

Друго проучване изследва децата в училищна възраст относно самоконтрола и провежда последващи проучвания на същите тези деца, когато са на 30 години. Изследването показа, че самоконтролът предсказва успех по отношение на по-добър от IQ, социално-икономически статус и семейна среда. Хората с висок самоконтрол също са по-здрави, печелят повече пари и е по-малко вероятно да имат криминални досиета или проблеми с алкохола.

Чувствата служат на определена цел

Първата част емоционална интелигентност е осъзнаване и разбиране на емоциите. Трябва да се научим да разбираме и приемаме, преди да можем да контролираме и изразяваме нашите емоции. Емоциите не са неудобство, а по-скоро част от човешката еволюция, която служи на определена цел. Теоретично си предполага, че всяка от нашите първични емоции е еволюирала, за да служи на различни цели и да мотивира поведението ни.

Тъгата е емоция, която може да забави както мисловната, така и двигателната дейност. Това може да ни даде възможност да се замислим за източника на нашето емоционално неразположение и да разгледаме по-отблизо това, което го е предизвикало.

Обратно, гневът ускорява и мобилизира интензивна енергия и изпраща кръв към крайниците ни. Това е наследството от прародителите ни като подготовка за борба. В днешно време тези реакции помагат енергия за борба от различно естество. Гневът ни подсказва, че нашите права са били нарушени и ни помага да се мобилизираме за защита срещу бъдещи заплахи.

Нашите емоции трябва да бъдат уважавани и отразявани. Това се отнася и за интензивните емоции на нашите деца при привидно ненапрегнати ситуации. Например детето ви изпитва интензивен гняв, когато не е в състояние да направи нещо, което преди това е постигало.

В последните си изявления, Американската академия по педиатрия препоръчва на родителите да не използват новите технологии като начин за успокояване или укротяване на негативните емоции в тяхното дете. По-конкретно, те изразяват загриженост, че използването на компютър, телефон, таблет и пр. като стратегия за успокояване може да доведе до проблеми с неспособността на децата да развият собствена регулация на емоциите.

По принцип децата се нуждаят от преживяванетона чувства на тези емоции или от толерирането им, за да развият самоконтрол и емоционална интелигентност.

Още по темата: