emotional-intelligence

Палитра стил - PalitraStyle.com

Когато емоциите са интензивни, хората правят и казват неща, които обикновено не биха. При детето това се случва постоянно.

Емоционалната саморегулацияе съществена част от емоционалната интелигентност. Това е способността да се управлява преживяването и да се изразяват емоциите. С практиката децата подобряват способността си за емоционална саморегулация. До четиригодишна възраст повечето деца започват да използват стратегии за премахване на смущаващи външни стимули. Например те прикриват очите си, когато се уплашат и запушват уши, когато чуват силен, неприятен шум.

Едва на 10 години децата започват да използват по-сложни стратегии за емоционална саморегулация. Тези стратегии могат да бъдат разделени на две категории – за разрешаване на проблеми и за понасяне на емоции.

Когато едно дете може да промени подхода си, за да се справи с проблема, това означава, че е развило способност да идентифицира неприятностите и да направи план за справяне с тях. Когато детето сметне проблема за неразрешим, то реагира с емоционално фокусиране, т.е. то се опитва да толерира и контролира неприятностите.

Още по темата: