children-

Палитра стил - PalitraStyle.com, Образователен център "ЧЕРВЕНО"

Емоционалната интелигентност обхваща осъзнаване, разбиране и способност за изразяване и управление на емоциите.

Докато светът е фокусиран върху академичните постижения в детството, емоционалната саморегулация е пренебрегвана до голяма степен. Това е лоша стратегия, като се има предвид, че изследванията показват, че емоционалната интелигентност е два пъти по-силна от останалите предпоставки за IQ (коефициент на интелигентност) на по-късните успехи.

Самоконтролът, който е съществена част от емоционалната интелигентност, е особено важен за прогнозиране на постиженията при децата. Децата, които са в състояние да възпрепятстват импулсите (често движени от емоции) и да избягват разсейването, могат да се ангажират с проактивно поведение и да постигнат целите си.

Друго проучване изследва децата в училищна възраст относно самоконтрола и провежда последващи проучвания на същите тези деца, когато са на 30 години. Изследването показва, че самоконтролът предсказва по-добри IQ, социално-икономически статус и семейна среда. Хората с висок самоконтрол също са по-здрави, печелят повече пари и е по-малко вероятно да имат криминални досиета или проблеми с алкохола.

Още по темета: