V.Balevaсписание Палитра стил - PalitraStyle.com

В Пловдив отвори врати “Червено” – школа за личностно развитие и комуникативни умения. Разговаряме с директора на школата Весела Балева.

PalitraStyle: Защо създадохте школата?

Весела Балева: Напоследък в медийното пространство се появиха проучвания на психолози, които сочат, че на децата в предучилищна възраст им липсват социални умения. С колегите от МАРККОММ се замислихме как стоят нещата сред учениците. Решихме да направим собствено емпирично изследване. Резултатите от него посочиха, че днешните подрастващи са поставени в нездрава зависимост от модерните технологии (смартфони, компютри, таблети), в резултат на което социалните им сетива закърняват, неуверено участват в реална комуникация, не умеят да се изразяват, трудно контролират  емоциите си, липсват им добри примери за подражание, не познават значими нравствени категории като чест, достойнство, дълг и пр. Разбира се за всичко това не са виновни само модерните технологии. Забързаният ритъм на живота отнема от родителите времето за реална комуникация с децата. Претовареното учебно съдържание в училище не предполага преподаването на най-важните уроци – как да бъдем хора, как да живеем заедно, как да променяме света към по-добро. Така възникна решението да създадем школа за личностно развитие и комуникативни умения, защото искаме да помогнем на родителите и децата, на обществото.

PalitraStyle: Как напълнихте идеята със съдържание?

Весела Балева: Създадохме работна група, в която взеха участие педагог, психолог, социолог и екипа от специалисти маркетинг и комуникации на МАРККОММ. Изготвихме концепция и разписахме програми за обучение, насочени към ученици от начален курс (1-4 клас), среден курс (5-7 клас) и горен курс (8-12 клас).
Целта на школата е да гради личности, да възпитава вкус и маниери, да прави душите красиви. Стремежът ни е да покажем на подрастващите, че не виртуалният, а реалният свят е истински важният. В него има много интересни,  красиви и стойностни неща, а междуличностното общуване може да носи удовлетворение. Ще им покажем всичко това посредством културните достижения на човечеството – непреходната класическа музика, изобразителното изкуство, литературата. Ще стимулираме интелигентността им, ще възпитаваме социални и комуникативни умения, ще градим обща култура и ще трупаме знания.

PalitraStyle: Как ще се провеждат занятията?

Весела Балева: В зависимост от избрания план за посещения веднъж или два пъти седмично по един астрономически час на занятие за учениците от начален и среден курс и един път седмично в рамките на 2 астрономически часа за учениците от горен курс, в интервала 16:00 - 19:00 часа. Решихме да работим в малки групи до 12 човека (опитът ни в маркетинга при работата с фокус-групи ни насочи към този избор). Това е оптималния брой хора за изказване на мнения, изслушване и отстояване на позиции. Ще се срещаме в приятна обстановка в центъра на Пловдив. Школата ни е позиционирана в модерната бизнес-сграда на Кепитъл сити център. Локацията е на комуникативно място и е много удобна за родителите, тъй  като има на разположение паркинг.
Учениците от началния и средния курс под ръководството на педагог ще разговарят, разсъждават, изразяват чувства и емоции, играят дидактични игри, слушат класическа музика, разглеждат произведения на изобразителното изкуство, четат и обсъждат литература. Ще ги срещаме с интересни личности и творци като примери за успех.
За учениците от горен курс програмата е различна. Занятията ще се водят от специалист Маркетинг и комуникации. Двата модула Социални и комуникативни умения и Презентационни умения са с изключителна практическа насоченост. Знанията, които ще придобият в “Червено” ще им бъдат полезни не само в училище, но и извън него. В първия модул Социални и комуникативни умения ще научат как да се държат в обществото, да взаимодействат с другите пълноценно, да умеят да слушат, да вникват в чутото, да се изразяват, да създават трайни взаимоотношения.  От втория модул Презентационни умения ще се научат да показват себе си, идеите си, способностите си, да говорят пред аудитория.

PalitraStyle: Как могат да се запишат желаещите да учат в “Червено”?

Весела Балева: Телефонът за контакт и записвания е 0885 826 438. Адресът ни е Кепитъл сити център, бул. Христо Ботев“ №49, ателие 9. Входът е точно откъм булеварда. Повече информация за школата може да се намери във Facebook на school.red и на www.markcomm.org