Hranene-pravila-842x474

От началото на 2019 година „Червено“ – школа за личностно развитие и комуникативни умения разшири своето портфолио.

Освен курсове за ученици от 1-4 клас, 5-7 клас, в които се цели учащите да развият своите комуникативни способности, култура и личностни качества,  а от 8-12 клас  да придобият Социални и комуникативни умения и Презентационни способности, школата вече предлага курсове за възрастни.

“Етикет и стил” е еднодневен семинар, в който участниците се обучават по следните теми: Етикет при запознанство: Поздрави при срещи, обръщения при общуване, запознаване, представяне, вербална и невербална комуникация; Етикет и протокол при облеклото: Облеклото при дамите - делово, официално, ежедневно; Облекло при мъжете - делово и официално; Общи правила за облеклото; Етикет и правила при визитки и подаръци; На прием – видове приеми и правила на поведение (Работна закуска, Закуска, Работен обяд, Официален обяд, Официална вечеря, Вечеря, Кафе, Чай, Прием а ла фуршет, Коктейл, Чаша вино); Етикет и поведение на обществени места: ресторант, опера, галерия.

“Етикет и хранене” е еднодневен семинар с практическа част. Темите, които се засягат в него са: Етикет и поведение на маса; Прибори – подредба и използване.
Това, което отличава обучението от предлаганите подобни в други обучаващи организации е, че представеното в лекционната част се прилага на практика по време на организиран в „Червено“ обяд с тристепенно ресторантско меню (от реномирано заведение в Пловдив). След тази практика следва друга – Следобеден чай.

Обучението и в двата курса е насочено към всички, които искат да знаят и прилагат нормите на поведение и етикет в различни социални среди и обществени места. Подходящо е за хора от всички възрасти, които водят активен социален и бизнес живот. Преминалите обучението получават Сертификат.

Справки и записвания: 0885 826 438, www.markcomm.org

https://www.facebook.com/school.red/

Адрес: гр. Пловдив, Кепитъл сити център, бул. „Христо Ботев“ № 49, ателие 9

Още по темата: