p addressАвтор: Весела Балева, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Деловото общуване налага боравене с определен набор официални писма и документи, които имат представителен характер. Такъв тип официално писмо е поздравителният, наричан още официален адрес или просто адрес. Независимо с каква длъжност заемате в момента на вашата кариера, все някога ще ви се наложи да напишете подобен тип официален документ, затова е добре да сте запознати с някои общи рамки и положения.

Какво представлява поздравителният адрес

Официалният адрес е тържествено, писмено обръщение от представители на дадена компания, институция или организация към едно лице (в случаите, когато обръщението е към група лица е прието да се нарича приветствие). Официалният адрес има празнично-поздравителен характер и се използва в случаите на годишнина, юбилей, встъпване в длъжности пр. Въпреки че официалният адрес е продукт на административно-деловия стил, той се различава от всички останали документи, характерни за него. Ясно трябва да се уточни, че в официалния адрес никога не се изброяват точки и подточки, и никога не се пишат в стереотипна форма.

Съдържание на поздравителния адрес

Официалният адрес се оформя с изписването на самия адрес на адресата. Тази част обикновено се отделя в горната дясна част на документа.

Следва официално обръщение, като то трябва да бъде лично, по име, а не по длъжност.

Пишат се едно-две изречения, в които се изразява причината, за обръщението към адресата.

Продължава се с пожеланията.

Завършва се с няколко заключителни думи.

Следва подпис.

Още важни акценти, относно поздравителния адрес

Като цяло официалният адрес трябва да бъде издържан естетически. Пише се на официална бланка и е желателно да се вмества в рамките на една страница. Поднася се в подходяща папка, което внася допълнителна тържественост при самото връчване.