imigАвтор: Весела Балева, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Във всяка предизборна кампания се състезават не личности, а техните политически образи, създадени от имиджмейкърите. Затова на избори побеждава не човекът, а митът за него.

Персоналният имидж в политиката: Същност

Имиджът е манипулативен психологически образ, изграден по подобие на стреотипа. Той е комплекс от символи, имащи за задача да въздействат върху емоциите и безсъзнателното мислене на избирателите. Имиджът съществува в масовото съзнание и се основава на вярата. Винаги се създава целенасочено, за осъществяването на конкретен проект.

Персоналният имидж в политиката: Прост, достъпен, разбираем

За да бъде приет от масовото съзнание, образът на един политик трябва да носи ясно и разбираемо послание, което с лекота да се приема от публиката, без да предизвиква противоречиви реакции. Персоналният имидж на един политик започва да се изгражда далеч преди дадената кампания. Провеждат се редица проучвания, правят се задълбочени анализи. Извеждат се най-важните характеристики на образа на база очакванията на избирателите. По време на същинската кампания е необходимо да се полага перманентна грижа за персоналния имидж. Трябва непрекъснато да се подкрепя и развива, защото колкото и прагматичен да е създаденият образ, в същото време той е твърде неустойчив.

Персоналният имидж в политиката: Очакванията на избирателите

Персоналният имидж е събирателен образ на външността, политическата принадлежност, длъжност, професия, програма, биография, убеждения и намерения на кандидата. За да бъде ефективен той трябва да отговоря в максимална степен на очакванията на избирателите. А колкото повече удовлетворява очакванията на големи групи от хора, толкова по-устойчив е имиджът и поражда по-голямо доверие.

Персоналният имидж в политиката: Похвати при изграждането му

При изграждането на имидж на политик, политическият маркетинг използва цялата палитра на маркетинговите комуникации: PR - позициониране, публикации, новини;  on-line PR – присъствие в интернет пространството и пряка връзка с избирателите; Директен маркетинг – печатни информационни материали, разпространени  по домовете на избирателите; Реклама – плакати, билбордове, статии; Събитиен маркетинг – срещи с избиратели, митинги, пресконференции.

Статията е предоставена от МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации, www.markcomm.org