woman 8Автор: Сдружение Правата на жените, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Международния ден на жената 8 март е световен празник, който отбелязва социалните, икономическите, културните и политическите постижения на жените. Всяка година този ден призовава към действия за ускоряване процеса на равенството между половете.

Осми март е датата – символ на признаването правата на жените по целия свят. Той е повод за равносметка на последните борби и постижения на жените, и по-важното, за поглед напред по отношение на неизползвания потенциал и възможностите, които очакват бъдещите поколения жени.

Международният ден на жената води началото си от протеста на шивачките в Ню Йорк през 1857г. За празник е обявен на първата конференция на жените социалистки през 1910 г. в Копенхаген, и днес се празнува в много страни по целия свят.

По традиция в дните около 8 март много международни организации провеждат събития, свързани с правата на жените.
ООН всяка година обявява тема, под чийто надслов се организират множество инициативи. Тази година фокусът е: "Жените в променящата се работна среда: Планета 50-50 до 2030  г.". Целта е да  се заостри вниманието на обществото по отношение на икономическите права на жените в променящата се работна среда.

Светът на икономиката се променя и това носи значителни последици за жените. От една страна, технологичния напредък и глобализацията дават безпрецедентни възможности за тези, които имат достъп до тях. От друга страна, са налице неравенство на доходите от труд  на жените, спрямо мъжете.   

На този фон, само 50 на сто от жените в трудоспособна възраст, са представени в световен мащаб като работна сила, в сравнение с 76 на сто от мъжете. Освен това, в по-голямата си част жените са заети в неформалната икономика, предоставянето на грижи и домакинската работа. Те работят по-ниско платена, по-ниско квалифицирани работа,  с малка или с напълно липсваща социална защита. Постигането на равенство между половете на работното място е задължително за устойчиво развитие на обществото. Затова  на предстоящата  шестдесет и първата сесия на Комисията по статута на жените (CSW61), която ще се проведе в периода 13-24 март 2017 г .в централата на ООН, ще се обсъдят икономическите права на жените в една променяща се работна среда.