N.Mitkovсписание Палитра стил - PalitraStyle.com

Николай Митков е на 42 години. Има висше образование. Завършил е УНСС София, специалност Стопанско управление и администрация, степен  - Магистър. Трудовият си стаж започва като продавач-консултант в малка фирма, след това е касиер и помощник управител на бензиностанция.  В Областно пътно управление работи като заместник директор. В голяма пътно-строителна фирма няколко години заема поста на началник отдел.  Бил е заместник кмет в община Първомай. Женен е, има две дъщери. Кандидат е за кмет на община Първомай, издигнат от БСП.

Време за промяна

Първомай има нужда от промяна, от нов облик, от развитие. И градът и общината трябва да бъдат управлявани с нов стил, в полза на обикновените хората - прозрачно и с прилагане на закона. Затова Николай Митков поема предизвикателството да се кандидатира за кмет на община Първомай.

Очакваната подкрепа

Николай Митков разчита на подкрепата на всички хора, които искат промяна и благоденствие в Първомай, на всички, които искат едно разумно, честно и достойно управление на града и селата в общината, на хора от различни възрастови и  социални групи, на работещите, които очакват по- добра среда за работа и по-високо заплащане на труда им, на младите първомайци, които искат да живеят и работят тук, но трудно намират реализация, на пенсионерите, които изнемогват с ниските пенсии, а изнесоха тежестта  в трудните години на преход, на хората от малцинствата, на които с всеки изминал ден живота им става по- труден.  

Най-важните приоритети на Николай Митков в управлението на община Първомай

В управленската си програма Николай Митков определя най-важните приоритети за община Първомай в следния порядък: инфраструктурата – необходимо е възстановяване на пътната настилка, ремонт на улици в града и селата, осигуряване на места за отдих, изграждане на детски площадки и моделна спортна площадка  т.н.; социалната сфера - необходима е грижа за най-уязвимите групи в обществото, трябва да се стимулира раждаемостта в общината, да има преференции за младите семейства, дори общината да подпомага млади семейства с репродуктивни проблеми по метода „ин витро”. Необходимо е да се повиши сигурността по места, особено по селата, да се подобри жизнената среда на хората, да се осигури защита на населението от бедствия и не на последно място да се работи за осигуряване на достъп до качествено образование и здравеопазване.
„За мен най-добрата социална политика е хората да имат работа. Когато си спокоен за хляба на децата и семейството, можеш да мислиш за всичко останало“ – категоричен е Николай Митков.