Koprinkov palitraсписание Палитра стил - PalitraStyle.com

Николай Копринков е на 37 години, семеен, баща е на две деца. Има висше образование – магистър е от ПУ „Паисий Хилендарски“ по специалностите: „Публична администрация“, „Защита на информацията“, „Социални дейности“. Говори френски и английски. Републикански шампион по хандбал. Полярник в 17–та българска експедиция на Антарктида. До 2010 е регионален координатор на Пловдивска и Пазарджишка област на Министерството на Физическото възпитание и спорта и в последствие на Министерството на образованието, младежта и науката. Два мандата общински съветник в община „Марица“. Настоящ кмет на село Труд . Кандидат за кмет на община „Марица“.

Успешният модел на управление на Николай Копринков

Николай Копринков е в края на своя четиригодишен успешен мандат на кмет на най-голямото село в общината – Труд. В момента тече предизборната му кампания за кмет на община „Марица“. За четири години, с подкрепата на жителите той успява да направи много – както за селото, така и за хората, живеещи в него. В Труд са ремонтирани и асфалтирани много улици, направени са тротоарите. Селото е добре осветено през тъмната част от денонощието. За най-малките са изградени десет детски площадки, а на сградата на Целодневната детска градина в селото е направен основен ремонт и е разкрита нова група. Изградена е нова сграда за детска ясла.
За безопасността на жителите на Труд е монтирана светофарна уредба на най-натовареното шосе, минаващо през селото – Карловско шосе. В процес на поставяне е светофар и на главната улица. Най-голямото постижение по отношение на охраната в селото е изграденото видеонаблюдение.
Околната среда  е облагородена със засаждането на над 120 дървета и 500 рози. Улиците са почистват регулярно, тревните площи се поддържат.  Общността в селото  е възродена – жителите заедно празнуват всички празници на общоселски тържества.  
Този успешен модел на управление Г-н Николай Копринков иска да  пренесе във всяко село от общината,  затова се кандидатира за кмет на община „Марица“.  

 Основни приоритети в управленската програма на Николай Копринков

Николай Копринков представя своята програма за развитието на общината и за напредъка на хората в нея в следните приоритетни области:

Инфраструктура - Ремонт и асфалтиране на улиците. Ремонт на ВиК инсталациите във всички селища от общината.
Икономика - Осигуряване на добър бизнес климат и привличане на повече инвестиции, особено в неразвитите райони. Осигуряване на по-голяма трудова заетост на местните жители.
Социална политика - Създаване на звено „Социален патронаж“ с доставка на безплатна топла храна на всички нуждаещи се, възрастни хора и хора с увреждания.
Сигурност - Създаване на звено „Общинска охрана“. Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на цялата община.
Земеделие  – Подпомагане на земеделските производители. Възстановяване и поддържане на селскостопанските пътища и напоителни канали.
Спорт и младежка политика - Подпомагане на местните спортни отбори и масовите спортни изяви. Осигуряване  на транспорт и намаления за ученици за придвижването им до училище.
Култура и образование - Осъвременяване облика на местните читалища, училища, детски градини и ясли. Подпомагане на дейностите за запазване на местните традиции и фолклор.
Обредни дейности – Поддържане и регулация на гробищните паркове.

 ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ!

„Досега в своята работа и в своя живот винаги съм се водел от най-светлите човешки идеали за свобода, демокрация, равенство, социална справедливост и солидарност.  Затова считам, че община „Марица“ трябва да бъде управлявана почтено и прозрачно – без съмнителни сделки, без престъпване на закона, без теглене на ненужни заеми, без облагодетелстване на отделни личности и фирми – както беше досега. Община „Марица“ трябва да се управлява с мисъл и грижа за хората. Убеден съм, че сигурният и достоен живот на жителите на общината е постижим само с адекватно местно самоуправление, с активното участие на гражданите, неправителствените организации и всички структури на гражданското общество“ – категоричен е Николай Копринков.

 Още по темата: