bossПалитра стил - PalitraStyle.com

Не винаги най-успешният бизнесмен е най-добрият лидер. Въпреки, че успехът в бизнеса се измерва преди всичко в пари, мярата за успешния ръководител е в отношенията му с бизнес-партньорите и най-вече в начина му на управление на служители.

Порядките в бизнеса са такива, че винаги има шеф и подчинени. Повечето ръководители се учат да бъдат такива в движение, следвайки метода “проба-грешка”. Има и такива, които целенасочено се образоват в тази посока. Работата с хора е едно от най-сложните неща изобщо. Безспорно стилът на управление се гради. В него са намесени манталитет, личностни качества, образование, опит  и т.н. Да ръководиш означава да умееш да въздействаш на хората така, че да ги привлечеш като съмишленици към обща цел.

Съществуват различни стилове на управление. Всеки от тях си има предимства и недостатъци. Добрият ръководител ги познава добре и успява да ги практикува в зависимост от ситуацията.

Принудителен стил на управление - ръководителят дава заповеди и очаква да бъдат изпълнявани. Този стил на управление води до отслабване на мотивацията на служителите. Организацията закърнява по отношение на гъвкавост и иновации.

Авторитарен стил на управление – управленецът установява общата цел и стимулира хората да го следват. Целта му може да не е най-добрата. Фактът, че нещата не се обсъждат с експерти е сериозен минус.

Присъединителен стил на управление – лидерът приема нагласата, че хората са най-важните. Въпреки че този стил помага за сплотяване на колектива, прилагането му може да доведе до неглижиране на сериозни проблеми и недостатъци в организацията. Служителите могат да загубят усещането за цел и посока.

Демократичен стил на управление – ръководителят дава на служителите роля при вземането на решения. Този стил е чудесен, ако организацията се нуждае от огъвкавяване и от стимулиране на служителите да носят отговорност. Този начин на управление може да пропусне вземането на важни кардинални решения.

Наставнически стил на управление – лидерът задава високи стандарти за работата. Ако служителите са силно мотивирани, те могат да работят добре и да бележат успехи. В същото време обаче, служителите, които не могат да отговорят на високите стандарти могат да бъдат смазани.

Инструкторски стил на управление – управленецът се фокусира върху личностното развитие на своите подчинени. Този стил на управление не може да бъде успешен, ако служителите не желаят промяна и развитие. Много е полезен, ако е налице желание за професионално усъвършенстване.

В съвременния бизнес-климат в България най-често срещани са принудителният и авторитарен стил на управление. Навлизането на другите посочени стилове ще бъде показател за сериозна промяна по отношение на личностното израстване както на бизнесмените, така и на служителите.