Името на българина доц. Христо Костов, които е преподавател по история и международни отношения в IE University и в Schiller International University, Мадрид, Испания, е в първия един процент на най-добрите учени в света за цялостен научен принос.

Рейтингът е на авторитетната класация на Станфордския университет. Той обхваща над 9 млн. учени от цял свят, които са публикували в престижни международни списания, отpазени в базата данни SCOPUS. Ново в класацията е подреждането на учените в Топ 3% по определен предмет сред всички в AD Scientific Index в света и страната. Chris Kostov - AD Scientific Index 2024

Христо Костов е доцент по история и международни отношения в IE University и  Schiller International University, Мадрид, Испания. Получава докторска степен по история от Отавския университет, Канада през 2010 г с пълна академична стипендия, където се фокусира върху национализма на Балканите, имиграционните тенденции в Северна Америка и проблемите на коренното индианско население на Канада. Докторската му дисертация Оспорвана етническа идентичност – македонската имиграция в Канада (1940-1996) разглежда въпроса за фалшификациите на български исторически документи от югославски македонски националисти в Торонто, Канада, както и опитите да се подмени българската национална идентичност на старата българска общност от географския регион Македония. Заради тези свои разкрития и публикацията на книгата Оспорвана етническа идентичност (Contested Ethnic Identity), северномакедонският националист и бивш председател на асоциацията Обединени македонци в Торонто, Драги Стойковски неуспешно настоява за уволнението на Христо Костов от неговите академични позиции и дори за забрана на книгата му Оспорвана етническа идентичност през май-юни, 2021 г.
Преди да дойде в Испания, доц. д-р Христо Костов преподава история в Отавския университет. Бил е също така гостуващ лектор в Университета в Инсбрук, Австрия, и исторически консултант в канадската федерална администрация.
Христо Костов е редактор на сборника "Регионализъм и сепаратизъм в съвременна Европа" (Logos Verlag, 2020) и е автор и на три книги, както и глави от академични монографи, научни и енциклопедични статии.
В момента основните му изследователски интереси са свързани с отношенията между балканските държави и ЕС, както и сепаратистките движения в Европа и руската пропаганда в България и ЕС.