krastavaneАвтор: Виолета Манолова, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Независимо от споровете на българските историци какъв е процентът на славянското у нас, наследството, което имаме от славяните може да бъде открито в много съвременни пластове на културата ни. В традицията на именуването на българите и до днес се открива силно славянско влияние.

Ако сега ви помолим да назовете първите десет имена, за които се сещате, то със сигурност поне пет от тях ще се окажат славянски. Имената със славянски произход може да се познаят по това, че тяхното значение е разбираемо – например Найден (намерен), Миролюба (обича мира), Златан (златен), Драган (драг, мил, скъп), Богдан (даден от Бога). Голяма част от имената със славянски произход носят наставки -слав, -слава, -мир, -мира (Радослав, Красимира, Мирослава).

Как да разпознаем славянските имена

Много имена с пожелателен характер са със славянски произход: Любозар (да озарява с любовта си), Бойка (да е боец), Върбан (да е могъщ като върба), Владислав (да владее славата).

Имена, които са свързани с черти на характера също са със славянски корен: Добрина (добра), Милица (нежна, мила).

Славянски имена са свързани с черти на външността – Красен (красив), Невяна (красива като цветето невен).

Често се срещат славянски заклинателни имена, които имат предпазна функция:  Нехтян или Нихтян (нежелан), Запрян (така кръщават последното дете, след което родителите не желаят повече деца).