Nikopolis ad Istrum 2Автор: Антония Петрова, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Никополис ад Иструм е античен римски град, чиито руини се намират на около 20 км. северно от Велико Търново.  Името му в превод значи град на победата при Дунав. Селището е изградено от император Марк Улпий Траян, властвал в периода 98 – 117 г., в чест на победата му над даките през 106 г.

Археологическите разкопки на древния град са започнати преди сто години и продължават и в наши дни. Усърдната работа на специалистите разкрива един интересен свят, който днес е превърнат в ценен туристически обект.

Информация за Никополис ад Иструм от изворите


Аналите сочат, че в Никополис ад Иструм официалниет език е бил гръцкият. Начело на града бил поставен  съвет на архонтите. Имало два важни органа на управление - Градски съвет (буле) и Народно събрание (демос). Жреци поддържали култа към римските божества и към императора. Градът е сякъл собствени бронзови монети.

Никополис ад Иструм днес

Никополис ад Иструм е планиран по т. нар. Хиподамова система, при  която улиците са прави, ориентирани по посоките на света и пресичащи се под прав ъгъл (в наши дни такъв пример е Стара Загора).  Днес могат да се видят останки от античните улици с настилка от огромни каменни блокове, тротоари, централна улична канализация с ревизионни шахти в настилката и още други елементи на античното градоустройство.

Nikopolis

Освен с водопровод и канализация, градът е разполагал и с хипокауст - антична отоплителна система от канали (тръби), през които минава горещ въздух от изгорели газове, разполага се в подовете или стените на бани и къщи. Археолозите смятат, че в Никополис ад Иструм дори е имало открита пътека, която се е отоплявала през зимата и около която вероятно е имало екзотични растения.

В античния град туристите могат да разгледат останки от одеона (театър за камерни спектакли), агората (централния градски площад), булевтериона  (градския съвет), една улична латрина (тоалетна), както и части от термите (обществената баня).