nestinariАвтор: Виолета Манолова, списание Палитра стил - PalitraStyle.com

Народният календар е отредил 21 май за ден на Св. Константин и Елена. Това е денят на нестинарските игри. Празникът отбелязва края на пролетта и прехода към лятото.

Нестинарите – самобитни и сакрални

Нестинарите (от гръцки език “естия”– огнище) са посредници, медиатори между висшето и низшето, между небето и земята, с чиято помощ се увеличава магическата мощ на социума. Етимологиятя на думата подсказва връзката на нестинарите като сакрални лица с древните божества на домашното огнище и огъня-закрилник. Те осъществяват връзката с отвъдното, с мъртвите, с чиято помощ и предсказания ще осигурят успех в новия аграрен цикъл. Така нестинарите продължават традициите на първожреците в древните мистерии.

Нестинарските танци на празника Св. Константин и Елена

Подготовката за празника започва няколко дни преди него – събират се средства за общ курбан, почистват се и се поправят изворите и кладенците на селото, а на мегдана се струпват няколко товара дърва. Свечери ли се на 21 май, всички се събират около кладата и слушат ритъма на ритуалния тъпан. Когато огънят стихне, жаравата се разстила в кръг. Засвирват се специални танцови мелодии, предназначени за обреда.

Идва времето на нестинарите. В жаравата влизат боси само “прихваналите”, т.е. откъснали се от действителността, изпаднали в транс танцьори. Те предимно са жени. Нестинарите танцуват в ръце с иконата на Св. Константин и Елена, чиято сила ги запазва невредими от живите въглени. По време на танца, нестинарите понякога изричат пророчески думи, гадаят бъдещето или общуват с умрели предци. Трансът и ритуалният танц траят няколко минути.

След нестинарските игри всички се събират на обща трапеза с приготвения курбан.