flower-bulbs-hof18-08-64 1000

Палитра стил - PalitraStyle.com

Лаленце се люлее,
на зелено ливаде.
Не е било лаленце,
най е било детенце.

Очите му звездички,
лицето му трендафил.
Майка му го будеше
и му милно думаше.
Стани,стани детенце
да погледнеш лазарки.

Според народните представи Лазаровден е денят на нивите, пасбищата и горите. Също е и денят на възкресението на Лазар.
Най-важен е обичаят лазаруване. В него участват само момичета от 8-9 до 16-18 години. Те обикалят по къщите на дружини. Във всеки дом те изпълняват песни за всеки член от семейството. Стопаните им даряват погача с мед, плодове, яйца и пари.


Хорото на Лазаровден

На мегдана лазарките изиграват ритуално хоро, наречено буенек или буенец. То е отворено, т.е играят го хванати за ръце, в редица. На него се хващат само моми.


Надпяване на пръстените на Лазаровден

В някои краища следобеда лазарките извършват ритуала надпяване на пръстените. Предварително всяка мома оставя в общо менче свое украшение - пръстен, гривна, гердан или своя китка като знак. Менчето е с мълчана вода и престоява през нощта под цъфнал трендафил. Предварително избрана мома вади един по едни знаците и нарича коя мома за какъв момък ще се омъжи.