Bvecher

Палитра стил - PalitraStyle.com

Бъдни вечер е празник на семейството. Посветен е на дома, огнището и на мъртвите предци, които също са част от семейството. Съвременното отбелязване на празника до голяма степен е съхранило традиционните практики и обреди от миналото. Обичаите и обредните практики целят да подпомогнат рода благоприятно да премине препятствията на хаоса и да получи плодородие, здраве и успехи през новия период.

Броят на ястията не е случаен

На трапезата задължително присъстват обреден хляб и постни ястия, които са 7, 9 или 12 на брой. Тези числа са свещени и маркират определена цялост, завършен цикъл. Числото седем още от древните митологии носи идеята за завършеност на Вселената, то обединява хоризонталния и вертикалния строеж на Космоса (4+3) и изразява сливането на соларното и хтоничното начало. Числото девет обозначава абсолютното съвършенство на света и човека. То съдържа триединството на християнския бог, месеците на оформяне на бога-син (3х3), също така изразява напрежението на вертикалната космическа ос. Числото дванадесет и съвършеният времеви определител, който обозначава цялостния годишен цикъл. В него е снет строежът на Космоса (3х4). Така по магически начин броят на ястията трябва да повлияе на успеха през начеващата нова година и то чрез ритуалното поглъщане на тези ястия.

Трапезата на Бъдни вечер е и поменална

Трапезата се прекажда три пъти. Първото парче от погачата се нарича на Богородица. После всеки трябва да хапне от всичко, сложено на масата. Трапезата не са вдига, защото тя е и поменална. Чрез помена живите осигуряват съдействието и закрилата на мъртвите родственици и през новата година. Празникът е последен ден от коледните пости и призовава магически бъдещото плодородие чрез временната му (и нарочна) смърт.

Още по темата: