kukuvitca

Палитра стил - PalitraStyle.com

На 25 март празнуваме Благовещение. Благовешките обичаи са свързани с другите мартенски обичаи Баба Марта и Младенци. В известен смисъл дублират тяхното значение на осъзнат преход към пролет и нов аграрен цикъл.

Вярва се, че Благовец е денят в който идват прелетните птици и самодивите. На този ден излизат змиите, мечките се събуждат от зимен сън, а кукувицата кука за пръв път. В някои краища на България наричат този ден Кукувден.

Народната традиция повелява

Не се ходи рано за вода, защото човек може да срещне самодива и да се разболее. Сутринта жените преминат домовете и дворовете и изгарят сметта. Белосват (варосват) къщите и запушват дупките. Обикалят градината дрънкайки с тенекии и опушват със запалени парцали, за да прогонят змиите. Някъде момите вярват, че ако откъснат клончето, на което е кацнала птица и го сложат в пазвата си, ще се омъжат по любов. Когато човек за пръв път чуе кукувица, трябва да държи хляб и пари в ръцете си. Според това колко пъти изкука кукувицата, всеки знае колко години занапред ще живее.

Смисълът на обичаите

Обичаите на Благовец (Благовещение) имат предимно защитен и очистителен характер. Съдържанието им по своеобразен начин изразяват новото, поредно пробуждане на природата. Оттук и вярванията за събуждането на хтоничните (тъмните) сили. В народните вярвания те са олицетворени от мечката, змията, кукувицата. Подобен митичен персонаж е и самодивата, чиято същност е двойствена – нейната природа варира и е ту добра, ту зла, според разбиранията в отделните региони. Опушването и звънът (дрънкането) е вид апотропейна магия. Изгарянето на сметта пък представлява ритуално пречистване с огън и е в пряка връзка с катартичната магия.

Как да посрещнем Благовец (Благовещение) днес

За да Ви споходи късметът и за да не сте безпарични през годината, трябва да сте сити през целия ден и да имате пари в себе си.