Палитра стил - PalitraStyle.com

Осигурете детската безопасност в колата

Статистиката на пътнотранспортните злополуки показва, че е по-безопасно да превозвате деца на задните седалки, отколкото на предната седалка на пътника до шофьора. Деца с по-нисък ръст от 150 см. или с по-ниско тегло от 36 кг. При нормални обстоятелства трябва да седят на задната седалка. Според ръста и теглото децата трябва да се обезопасяват с помощта на специални детски седалки или предпазните колани. С оглед на безопасността, детската седалка би следвало да се инсталира зад седалката на пътника до шофьора.

Децата са изложени на по-голям риск при евентуално ПТП

Физическите закони, действащи при злополука, действат и върху децата. За разлика от възрастните, развитието на костната и мускулната система на децата не е завършено. По тази причина децата са изложени на много по-висок риск от нараняване. За да се намали този риск, децата трябва да се превозват само в специални детски седалки.

Използване на специални детски седалки за кола е задължително

Използвайте такива детски седалки, които са официално одобрени, подходящи за деца и отговарят на стандарта ECE-R 44, който разделя детските седалки на 5 групи. Детските седалки със задържащи системи, които са преминали изпитателен срок в съответствие със стандарта ECE-R 44, са маркирани с неотстраним знак – главна буква E в кръгче, под което е посочен номерът на изпитателния протокол.

Важни указания за използване на детските седалки

Правилното използване на детската седалка рязко намалява опасността от нараняване.
Всички пътници в автомобила, особено децата, трябва да бъдат с правилно затегнати предпазни колани по време на движение.

Деца с по-нисък ръст от 150 см. Или с по-ниско тегло от 36 кг. Не бива да се обезопасяват само с обикновени предпазни колани без да използват специална детска седалка, тъй като в случай на злополука те могат да се наранят в областта на шията и корема.

В никакъв случай не превозвайте деца, нито кърмачета в скута си.

Деца могат да се превозват безопасно само в подходяща детска седалка.

В една детска седалка може да бъде прикрепено само едно дете.

Никога не оставяйте детето в детската седалка без наблюдение.

Никога не позволявайте детето да остане незащитено по време на движение на автомобила ви.

Децата не бива стоят или клечат върху седалките по време на движение. В случай на злополука детето би било изхвърлено във вътрешното пространство на автомобила и би могло тежко или даже смъртоносно да нарани себе си или останалите пътници.

В случай, че по време на движение децата се накланят напред или седят неправилно, те се излагат на повишен риск от нараняване в случай на злополука. Това важи главно за дете, превозвано на предната седалка на пътника до шофьора, при злополука с активиране на предния еърбег. В такъв случай детето може да бъде наранено тежко, дори смъртоносно.

Правилното закрепван на предпазните колани има голямо значение за максималната ефективност на защитната им функция. Необходимо е безусловно да се съблюдават указанията на завода-производител за правилно прикрепване на предпазните колани. Погрешно поставените  предпазни колани могат да причинят нараняване, дори при леки злополуки.

Още по темата: